درباره شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنعت، در سال 1389 فعالیت خود را در استان سمنان آغاز کرد. در خط تولید این شرکت انواع سیم و کابل‌های برق، کابل‌های شیلددار، کابل‌های مفتولی، تخت و … به بهره برداری می‌رسد. شرکت سیم و کابل کسری به منظور حمایت از تولید داخلی همواره در تلاش بوده تا از ماشین آلات ساخت داخل برای تولید محصولات خود استفاده کند.

لیست قیمت سیم و کابل کسری

قیمت محصولات سیم و کابل متناسب با تغییرات بازار دچار نوسان می‌شود. در ادامه جدولی از انواع کابل کسری قرار دارد و می‌توانید نوع محصول مورد نیاز خود را مشخص کرده و برای اطلاع از آخرین قیمت، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید. پردیس کابل گستر همواره در تلاش است تا محصولات این کارخانه را با بهترین قیمت موجود در بازار عرضه کند.

لیست قیمت کابل خشک کسری

 

لیست قیمت کابل خشک کسری

سایز قیمت سایز قیمت
کابل خشک کسری 10*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 16*1 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 25*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 35*1 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 50*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 70*1 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 95*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 1.5*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 2.5*2 تماس بگیرید کابل خشک کسری 4*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 6*2 تماس بگیرید کابل خشک کسری 10*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 16*2 تماس بگیرید کابل خشک کسری 25*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 1.5*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 2.5*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 4*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 6*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 10*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 16*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 25*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 35*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 25+16*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 35+16*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 50+25*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 70+35*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 95+50*3 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل خشک زمینی کسری

سایز قیمت سایز قیمت
1*4 تماس بگیرید 1.5*4 تماس بگیرید
2.5*4 تماس بگیرید 4*4 تماس بگیرید
6*4 تماس بگیرید 10*4 تماس بگیرید
16*4 تماس بگیرید 25*4 تماس بگیرید
35*4 تماس بگیرید 1.5*5 تماس بگیرید
2.5*5 تماس بگیرید 4*5 تماس بگیرید
6*5 تماس بگیرید 10*5 تماس بگیرید
16*5 تماس بگیرید 25*5 تماس بگیرید
35*5 تماس بگیرید 1.5*7 تماس بگیرید
2.5*7 تماس بگیرید 1.5*10 تماس بگیرید
2.5*10 تماس بگیرید 1.5*12 تماس بگیرید
2.5*12 تماس بگیرید 1*16 تماس بگیرید
1.5*16 تماس بگیرید 1.5*19 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل تخت کسری

سایز قیمت سایز قیمت
25*3 تماس بگیرید 35*3 تماس بگیرید
1.5*4 تماس بگیرید 2.5*4 تماس بگیرید
4*4 تماس بگیرید 6*4 تماس بگیرید
10*4 تماس بگیرید 16*4 تماس بگیرید
25*4 تماس بگیرید 35*4 تماس بگیرید
1.5*8 تماس بگیرید 2.5*8 تماس بگیرید
1.5*12 تماس بگیرید 2.5*12 تماس بگیرید
1.5*16 تماس بگیرید 2.5*16 تماس بگیرید
0.75*20 تماس بگیرید 1.5*20 تماس بگیرید
0.75*24 تماس بگیرید 1.5*24 تماس بگیرید

لیست قیمت سیم کسری

سایز قیمت سایز قیمت
نایلونی 1*2 تماس بگیرید نایلونی 1.5*2 تماس بگیرید
نایلونی 0.5*2 تماس بگیرید نایلونی 0.75*2 تماس بگیرید
سیم 70*1 تماس بگیرید سیم 95*1 تماس بگیرید
سیم 6 تماس بگیرید سیم 10 تماس بگیرید
سیم 35*1 تماس بگیرید سیم 50*1 تماس بگیرید
سیم 2.5 تماس بگیرید سیم 4 تماس بگیرید
سیم 16*1 تماس بگیرید سیم 25*1 تماس بگیرید
سیم 120*1 تماس بگیرید سیم 150*1 تماس بگیرید
سیم 1 تماس بگیرید سیم 1.5 تماس بگیرید
سیم 0.5 تماس بگیرید سیم 0.75 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل شیلددار کسری

سایز قیمت سایز قیمت
0.5*2 تماس بگیرید 0.75*2 تماس بگیرید
1*2 تماس بگیرید 1.5*2 تماس بگیرید
2.5*2 تماس بگیرید 4*2 تماس بگیرید
6*2 تماس بگیرید 10*2 تماس بگیرید
0.5*3 تماس بگیرید 0.75*3 تماس بگیرید
1*3 تماس بگیرید 1.5*3 تماس بگیرید
2.5*3 تماس بگیرید 4*3 تماس بگیرید
10*3 تماس بگیرید 16*3 تماس بگیرید
25*3 تماس بگیرید 0.5*4 تماس بگیرید
0.75*4 تماس بگیرید 1*4 تماس بگیرید
1.5*4 تماس بگیرید 2.5*4 تماس بگیرید
4*4 تماس بگیرید 6*4 تماس بگیرید
10*4 تماس بگیرید 16*4 تماس بگیرید
25*4 تماس بگیرید 0.5*5 تماس بگیرید
0.75*5 تماس بگیرید 1*5 تماس بگیرید
1.5*5 تماس بگیرید 2.5*5 تماس بگیرید
4*5 تماس بگیرید 6*5 تماس بگیرید
10*5 تماس بگیرید 0.5*6 تماس بگیرید
0.75*6 تماس بگیرید 1*6 تماس بگیرید
1.5*6 تماس بگیرید 0.5*7 تماس بگیرید
1*40 تماس بگیرید 0.5*40 تماس بگیرید
0.75*7 تماس بگیرید 2.5*7 تماس بگیرید
1.5*7 تماس بگیرید 0.75*8 تماس بگیرید
0/5*8 تماس بگیرید 1.5*8 تماس بگیرید
1*8 تماس بگیرید 0.5*10 تماس بگیرید
2.5*8 تماس بگیرید 1*10 تماس بگیرید
0.75*10 تماس بگیرید 2.5*10 تماس بگیرید
1.5*10 تماس بگیرید 0.75*12 تماس بگیرید
0.5*12 تماس بگیرید 1.5*12 تماس بگیرید
1*12 تماس بگیرید 0/75*14 تماس بگیرید
2.5*12 تماس بگیرید 1.5*14 تماس بگیرید
1*14 تماس بگیرید 0.75*16 تماس بگیرید
0.5*16 تماس بگیرید 1.5*16 تماس بگیرید
1*16 تماس بگیرید 0.5*20 تماس بگیرید
2.5*16 تماس بگیرید 1*20 تماس بگیرید
0/75*20 تماس بگیرید 2.5*20 تماس بگیرید
1.5*20 تماس بگیرید 0.75*24 تماس بگیرید
0.5*24 تماس بگیرید 1.5*24 تماس بگیرید
1*24 تماس بگیرید 0.5*30 تماس بگیرید
2.5*24 تماس بگیرید 1*30 تماس بگیرید
0.75*30 تماس بگیرید 1*7 تماس بگیرید
0.75*40 تماس بگیرید 1.5*30 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان کسری

سایز قیمت سایز قیمت
0.5*16 تماس بگیرید 0.75*16 تماس بگیرید
1*16 تماس بگیرید 1.5*16 تماس بگیرید
2.5*16 تماس بگیرید 0.5*20 تماس بگیرید
0.75*20 تماس بگیرید 1*20 تماس بگیرید
1.5*20 تماس بگیرید 2.5*20 تماس بگیرید
0.5*24 تماس بگیرید 0.75*24 تماس بگیرید
1*24 تماس بگیرید 1.5*24 تماس بگیرید
2.5*24 تماس بگیرید 0.5*30 تماس بگیرید
0.75*30 تماس بگیرید 1*30 تماس بگیرید
1.5*30 تماس بگیرید 0.5*40 تماس بگیرید
0.75*40 تماس بگیرید 1*40 تماس بگیرید
1.5*40 تماس بگیرید 0.5*50 تماس بگیرید
1*50 تماس بگیرید 1.5*52 تماس بگیرید
0.5*60 تماس بگیرید 1*60 تماس بگیرید
35*4 تماس بگیرید 16*4 تماس بگیرید
0.75*5 تماس بگیرید 1*5 تماس بگیرید
1.5*5 تماس بگیرید 2.5*5 تماس بگیرید
4*5 تماس بگیرید 6*5 تماس بگیرید
10*5 تماس بگیرید 16*5 تماس بگیرید
25*5 تماس بگیرید 35*5 تماس بگیرید
0.75*6 تماس بگیرید 1*6 تماس بگیرید
1.5*6 تماس بگیرید 0.5*7 تماس بگیرید
0.75*7 تماس بگیرید 1*7 تماس بگیرید
1.5*7 تماس بگیرید 2.5*7 تماس بگیرید
4*7 تماس بگیرید 6*7 تماس بگیرید
10*7 تماس بگیرید 0.5*8 تماس بگیرید
0.75*8 تماس بگیرید 1*8 تماس بگیرید
1.5*8 تماس بگیرید 2.5*8 تماس بگیرید
0.5*10 تماس بگیرید 0.75*10 تماس بگیرید
1*10 تماس بگیرید 1.5*10 تماس بگیرید
2.5*10 تماس بگیرید 0.5*12 تماس بگیرید
0.75*12 تماس بگیرید 1*12 تماس بگیرید
1.5*12 تماس بگیرید 2.5*12 تماس بگیرید
0.75*14 تماس بگیرید 1*14 تماس بگیرید
1.5*14 تماس بگیرید 2.5*14 تماس بگیرید
70*3 تماس بگیرید 0.75*4 تماس بگیرید
95*3 تماس بگیرید 1.5*4 تماس بگیرید
0.5*4 تماس بگیرید 4*4 تماس بگیرید
1*4 تماس بگیرید 10*4 تماس بگیرید
2.5*4 تماس بگیرید 25*4 تماس بگیرید
6*4 تماس بگیرید 0.5*5 تماس بگیرید
70+35*3 تماس بگیرید 95+50*3 تماس بگیرید

انواع کابل کسری

سیم و کابل کسری از بهترین متریال موجود ساخته شده و از کیفیت بالایی برخوردار است. انواع کابل کسری شامل کابل تخت، کابل شیلددار، کابل خشک (کابل مفتولی)، کابل خشک زمینی و کابل افشان می‌شود که در ادامه توضیحات مختصری راجع به آن‌ها وجود دارد.

wiring

کابل خشک زمینی کسری

از آنجا که کابل‌های خشک انعطاف پذیری کمی دارند، به آن‌ها کابل خشک زمینی نیز گفته می‌شود و از آن‌ها در فضای داخل ساختمان یا دفن (غیرمستقیم) در زمین استفاده می‌شود. این کابل‌ها به صورت تک سیم یا تک رشته و یا تک مفتولی و چند مفتولی و افشان تولید می‌شوند. در حال حاضر انواع کابل خشک زمینی در خط تولید کارخانه سیم و کابل کسری تولید می‌شود.

wiring

کابل خشک کسری

کابل خشک دارای یک یا چند مفتول سیمی می‌باشد که به صورت یکدست به یکدیگر تنیده شده و تشکیل یک رشته را می‌دهند. این کابل‌ها انعطاف‌پذیری کمی داشته و از آن‌ها اغلب در داخل ساختمان‌ها استفاده می‌شود. در مصارف صنعتی مثل سیستم توزیع برق و سیم کشی داخل تابلوها نیز می‌توان از این کابل استفاه کرد. کارخانه سیم و کابل کسری، تولید کننده باکیفیت‌ترین انواع کابل خشک موجود در بازار می‌باشد و می‌توانید این محصول را همین الان از فروشگاه پردیس کابل گستر تهیه کنید.

wiring

کابل شیلد دار کسری

برخی کابل‌ها به منظور محافظت در برابر فشارهای مکانیکی و نویزپذیری توسط یک لایه محافظتی که به آن شیلد گفته می‌شود، پوشانده می‌شوند. زمانی که دقت ارسال اطلاعات اهمیت بالایی دارد، استفاده از این نوع کابل توصیه می‌شود. کابل شیلددار کسری از با کیفیت‌ترین انواع کابل شیلددار موجود در بازار و باکیفیت‌ترین محصولات کارخانه کابل کسری می‌باشد که طیف وسیعی از انواع سیم و کابل را پوشش می‌دهد.

wiring

کابل افشان کسری

کابل افشان از کنار هم قرار گرفتن رشته‌های هادی در کنار یک دیگر ساخته می‌شود و عموما جنس این هادی از فلز مس می‌باشد. به کابل‌های افشان کابل انعطاف پذیر نیز گفته می‌شود و در دو نوع سبک و قدرت تولید می‌شود. سیم و کابل کسری، تولید کننده انواع کابل افشان کسری می‌باشد و می‌توانید تمامی انواع آن را از پردیس کابل گستر تهیه کنید.

wiring

کابل تخت کسری

کابل تخت به خاطر داشتن ساختاری صاف نسبت به کابل‌های گرد، دارای تداخلات الکترومغناطیسی کمتری‌ می‌باشد. بالا بودن استحکام مکانیکی، انعطاف‌پذیری و قابلیت تحمل گرمای بیشتر، از مزایای کابل تخت نسبت به کابل گرد می‌باشد. کابل تخت کسری از محصولات با کیفیت سیم و کابل کسری می‌باشد که می‌توانید آن را از فروشگاه پردیس کابل گستر تهیه کنید.